افزایش نزاع ۵ درصدی در تهران

خبرگزاری ایرنا: اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال 44هزار و 389نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5درصد افزایش یافته است.


روز چهارشنبه گزارش داد: سال گذشته در همین مدت 42 هزار و 171نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی این استان مراجعه کرده بودند.


بر اساس این گزارش از مراجعه کنندگان در پنج ماهه امسال به پزشکی قانونی به دلیل آسیب های ناشی از نزاع 28 هزار و 568نفر مرد و 15و 821 نفر زن بودند.


همچنین درمرداد امسال نیز آمار مراجعان نزاع با 6درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 96 به 9 هزار و 316 مورد رسید.


اداره کل پزشکی قانونی استان تهران همچنین به مراجعه کنندگان مراکز پزشکی قانونی به دلیل نزاع توصیه کرد: ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد؛ آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات در نظرگرفته می شود، نوع جراحت و عمق آن است.


بنابراین معاینه دقیق ‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است. همچنین موردی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.


برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفینامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.


در مواردی بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات، نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه کنندگان و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است؛ بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.


در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند تا سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ شود و حقی از فردی ضایع نشود.

'