تقویم فصل ۱۹-۲۰۱۸ لیگ برترانگلیس اعلام شد

خبرگزاری تسنیم: به نقل از نشریه سان، برنامه فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر جزیره (19-2018) امروز (پنجشنبه) توسط سازمان لیگ برتر انگلیس اعلام شد که براساس آن در هفته نخست رقابت‌ها، آرسنال با هدایت سرمربی جدیدش اونای امری میزبان منچسترسیتی تحت هدایت پپ گواردیولا، مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها خواهد بود.


از دیگر بازی‌های مهم فصل آینده لیگ برتر انگلیس می‌توان به دربی منچستر در هفته دوازهم به میزبان سیتی و هفته سی‌و‌یکم به میزبان یونایتد اشاره کرد.


برنامه کامل فصل جدید لیگ برتر انگلیس را در ادامه مشاهده کنید:


هفته اول


شنبه 11 آگوست 2018
بورنموث - کاردیف
آرسنال - منچسترسیتی
فولام - کریستال پالاس
هادرزفیلد - چلسی
لیورپول - وستهام
منچستریونایتد - لسترسیتی
نیوکاسل - تاتنهام
ساوتهمپتون - برنلی
واتفورد - برایتون
ولورهمپتون - اورتون


هفته دوم


شنبه 18 آگوست 2018
برایتون - منچستریونایتد
برنلی - واتفورد
کاردیف - نیوکاسل
چلسی - آرسنال
کریستال پالاس - لیورپول
اورتون - ساوتهمپتون
لسترسیتی - ولورهمپتون
منچسترسیتی - هادرزفیلد
تاتنهام - فولام
وستهام - بورنموث


هفته سوم


شنبه 25 آگوست 2018
بورنموث - اورتون
آرسنال - وستهام
فولام - برنلی
هادرزفیلد - کاردیف
لیورپول - برایتون
منچستریونایتد - تاتنهام
نیوکاسل - چلسی
ساوتهمپتون - لسترسیتی
واتفورد - کریستال پالاس
ولورهمپتون - منچسترسیتی


هفته چهارم


شنبه یکم سپتامبر 2018
برایتون - فولام
برنلی - منچستریونایتد
کاردیف - آرسنال
چلسی - بورنموث
کریستال پالاس - ساوتهمپتون
اورتون - هادرزفیلد
لسترسیتی - لیورپول
منچسترسیتی - نیوکاسل
واتفورد - تاتنهام
وستهام - ولورهمپتون


هفتم پنجم


شنبه 15 سپتامبر 2018
بورنموث - لسترسیتی
چلسی - کاردیف
اورتون - وستهام
هادرزفیلد - کریستال پالاس
منچسترسیتی - فولام
نیوکاسل - آرسنال
ساوتهمپتون - برایتون
تاتنهام - لیورپول
واتفورد - منچستریونایتد
ولورهمپتون - برنلی


هفته ششم


شنبه 22 سپتامبر 2018
آرسنال - اورتون
برایتون - تاتنهام
برنلی - بورنموث
کاردیف - منچسترسیتی
کریستال پالاس - نیوکاسل
فولام - واتفورد
لسترسیتی - هادرزفیلد
لیورپول - ساوتهمپتون
منچستریونایتد - ولورهمپتون
وستهام - چلسی


هفته هفتم


شنبه 29 سپتامبر 2018
بورنموث - کریستال پالاس
آرسنال - واتفورد
کاردیف - برنلی
چلسی - لیورپول
اورتون - فولام
هادرزفیلد - تاتنهام
منچسترسیتی - برایتون
نیوکاسل - لسترسیتی
وستهام - منچستریونایتد
ولورهمپتون - ساوتهمپتون


هفته هشتم


شنبه 6 اکتبر 2018
برایتون - وستهام
برنلی - هادرزفیلد
کریستال پالاس - ولورهمپتون
فولام - آرسنال
لسترسیتی - اورتون
لیورپول - منچسترسیتی
منچستریونایتد - نیوکاسل
ساوتهمپتون - چلسی
تاتنهام - کاردیف
واتفورد - بورنموث


هفته نهم


شنبه 20 اکتبر2018
بورنموث - ساوتهمپتون
آرسنال - لسترسیتی
کاردیف - فولام
چلسی - منچستریونایتد
اورتون - کریستال پالاس
هادرزفیلد - لیورپول
منچسترسیتی - برنلی
نیوکاسل - برایتون
وستهام - تاتنهام
ولورهمپتون - واتفورد


هفته دهم


شنبه 27 اکتبر 2018
برایتون - ولورهمپتون
برنلی - چلسی
کریستال پالاس - آرسنال
فولام - بورنموث
لسترسیتی - وستهام
لیورپول - کاردیف
منچستریونایتد - اورتون
ساوتهمپتون - نیوکاسل
تاتنهام - منچسترسیتی
واتفورد - هادرزفیلد


هفته یازدهم


شنبه 3 نوامبر 2018
بورنموث - منچستریونایتد
آرسنال - لیورپول
کاردیف - لسترسیتی
چلسی - کریستال پالاس
اورتون - برایتون
هادرزفیلد - فولام
منچسترسیتی - ساوتهمپتون
نیوکاسل - واتفورد
وستهام - برنلی
ولورهمپتون - تاتنهام


هفته دوازدهم


شنبه 10 نوامبر 2018
آرسنال - ولورهمپتون
کاردیف - برایتون
چلسی - اورتون
کریستال پالاس - تاتنهام
هادرزفیلد - وستهام
لسترسیتی - برنلی
لیورپول - فولام
منچسترسیتی - منچستریونایتد
نیوکاسل - بورنموث
ساوتهمپتون - واتفورد


هفته سیزدهم


شنبه 24 نوامبر 2018
بورنموث - آرسنال
برایتون - لسترسیتی
برنلی - نیوکاسل
اورتون - کاردیف
فولام - ساوتهمپتون
منچستریونایتد - کریستال پالاس
تاتنهام - چلسی
واتفورد - لیورپول
وستهام - منچسترسیتی
ولورهمپتون - هادرزفیلد


هفته چهاردهم


شنبه یکم دسامبر 2018
آرسنال - تاتنهام
کاردیف - ولورهمپتون
چلسی - فولام
کریستال پالاس - برنلی
هادرزفیلد - برایتون
لسترسیتی - واتفورد
لیورپول - اورتون
منچسترسیتی - بورنموث
نیوکاسل - وستهام
ساوتهمپتون - منچستریونایتد


هفته پانزدهم


سه‌شنبه 4 دسامبر 2018
بورنموث - هادرزفیلد
برایتون - کریستال پالاس
برنلی - لیورپول
فولام - لسترسیتی
منچستریونایتد - آرسنال
واتفورد - منچسترسیتی
وستهام - کاردیف
ولورهمپتون - چلسی


چهارشنبه 5 دسامبر 2018
اورتون - نیوکاسل
تاتنهام - ساوتهمپتون


هفته شانزدهم


شنبه 8 دسامبر 2018
بورنموث - لیورپول
آرسنال - هادرزفیلد
برنلی - برایتون
کاردیف - ساوتهمپتون
چلسی - منچسترسیتی
اورتون - واتفورد
لسترسیتی - تاتنهام
منچستریونایتد - فولام
نیوکاسل - ولورهمپتون
وستهام - کریستال پالاس


هفته هفدهم


شنبه 15 دسامبر 2018
برایتون - چلسی
کریستال پالاس - لسترسیتی
فولام - وستهام
هادرزفیلد - نیوکاسل
لیورپول - منچستریونایتد
منچسترسیتی - اورتون
ساوتهمپتون - آرسنال
تاتنهام - برنلی
واتفورد - کاردیف
ولورهمپتون - بورنموث


هفته هجدهم


شنبه 22 دسامبر 2018
بورنموث - برایتون
آرسنال - برنلی
کاردیف - منچستریونایتد
چلسی - لسترسیتی
اورتون - تاتنهام
هادرزفیلد - ساوتهمپتون
منچسترسیتی - کریستال پالاس
نیوکاسل - فولام
وستهام - واتفورد
ولورهمپتون - لیورپول


هفته نوزدهم


چهارشنبه 26 دسامبر 2018
برایتون - آرسنال
برنلی - اورتون
کریستال پالاس - کاردیف
فولام - ولورهمپتون
لسترسیتی - منچسترسیتی
لیورپول - نیوکاسل
منچستریونایتد - هادرزفیلد
ساوتهمپتون - وستهام
تاتنهام - بورنموث
واتفورد - چلسی


هفته بیستم


شنبه 29 دسامبر 2018
برایتون - اورتون
برنلی - وستهام
کریستال پالاس - چلسی
فولام - هادرزفیلد
لسترسیتی - کاردیف
لیورپول - آرسنال
منچستریونایتد - بورنموث
ساوتهمپتون - منچسترسیتی
تاتنهام - ولورهمپتون
واتفورد - نیوکاسل


هفته بیست‌و‌یکم


سه‌شنبه یکم ژانویه 2019
بورنموث - واتفورد
آرسنال - فولام
کاردیف - تاتنهام
چلسی - ساوتهمپتون
اورتون - لسترسیتی
هادرزفیلد - برنلی
منچسترسیتی - لیورپول
نیوکاسل - منچستریونایتد
وستهام - برایتون
ولورهمپتون - کریستال پالاس


هفته بیست‌و‌دوم


شنبه 12 ژانویه 2019
برایتون - لیورپول
برنلی - فولام
کاردیف - هادرزفیلد
چلسی - نیوکاسل
کریستال پالاس - واتفورد
اورتون - بورنموث
لسترسیتی - ساوتهمپتون
منچسترسیتی - ولورهمپتون
تاتنهام - منچستریونایتد
وستهام - آرسنال


هفته بیست‌و‌سوم


شنبه 19 ژانویه 2019
بورنموث - وستهام
آرسنال - چلسی
فولام - تاتنهام
هادرزفیلد - منچسترسیتی
لیورپول - کریستال پالاس
منچستریونایتد - برایتون
نیوکاسل - کاردیف
ساوتهمپتون - اورتون
واتفورد - برنلی
ولورهمپتون - لسترسیتی


هفته بیست‌و‌چهارم


سه‌شنبه 29 ژانویه 2019
بورنموث - چلسی
آرسنال - کاردیف
فولام - برایتون
هادرزفیلد - اورتون
منچستریونایتد - برنلی
ولورهمپتون - وستهام


چهارشنبه 30 ژانویه 2019
لیورپول - لسترسیتی
نیوکاسل - منچسترسیتی
ساوتهمپتون - کریستال پالاس
تاتنهام - واتفورد


هفته بیست‌و‌پنجم


شنبه 2 فوریه 2019
برایتون - واتفورد
برنلی - ساوتهمپتون
کاردیف - بورنموث
چلسی - هادرزفیلد
کریستال پالاس - فولام
اورتون - ولورهمپتون
لسترسیتی - منچستریونایتد
منچسترسیتی - آرسنال
تاتنهام - نیوکاسل
وستهام - لیورپول


هفته بیست‌وششم


شنبه 9 فوریه 2019
برایتون - برنلی
کریستال پالاس - وستهام
فولام - منچستریونایتد
هادرزفیلد - آرسنال
لیورپول - بورنموث
منچسترسیتی - چلسی
ساوتهمپتون - کاردیف
تاتنهام - لسترسیتی
واتفورد - اورتون
ولورهمپتون - نیوکاسل


هفته بیست‌و‌هفتم


شنبه 23 فوریه 2019
بورنموث - ولورهمپتون
آرسنال - ساوتهمپتون
برنلی - تاتنهام
کاردیف - واتفورد
چلسی - برایتون
اورتون - منچسترسیتی
لسترسیتی - کریستال پالاس
منچستریونایتد - لیورپول
نیوکاسل - هادرزفیلد
وستهام - فولام


هفته بیست‌و‌هشتم


سه‌شنبه 26 فوریه 2019
آرسنال - بورنموث
کاردیف - اورتون
کریستال پالاس - منچستریونایتد
هادرزفیلد - ولورهمپتون
لسترسیتی - برایتون


چهارشنبه 27 فوریه 2019
چلسی - تاتنهام
لیورپول - واتفورد
منچسترسیتی - وستهام
نیوکاسل - برنلی
ساوتهمپتون - فولام


هفته بیست‌و‌نهم


شنبه 2 مارس 2019
بورنموث - منچسترسیتی
برایتون - هادرزفیلد
برنلی - کریستال پالاس
اورتون - لیورپول
فولام - چلسی
منچستری&