توتی کتاب زندگی‌نامه اش را منتشر خواهد کرد

[unable to retrieve full-text content]فرانچسکو توتی، اسطوره باشگاه رم، زندگی نامه اش را به زودی در قالب کتاب منتشر خواهد کرد.