توضیح استاندار خوزستان درباره گزارش صلیب سرخ

خبرگزاری فارس: استاندار خوزستان درباره انتشار خبر تکذیب ادعای خود در روز‌های گذشته توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی توضیح می‌دهد.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید


توضیحات استاندار خوزستان درباره گزارش صلیب سرخ

'