ثبت شادی گل کرواسی از نزدیک‌ترین فاصله!

[unable to retrieve full-text content]بازیکنان کرواسی بعد از زدن گل دوم به حدی خوشحال بودند که نزدیک بود حادثه ای ایجاد کنند.