جشن بزرگ افتتاح اپل پارک برگزار می شود [تماشا کنید]

هفته گذشته فیلمبرداری به نام «دانکن سینفیلد» با یک ویدیو افشا کرده بود که اپل یک استیج رنگین کمانی در مرکز محوطه اپل پارک احداث کرده است. حالا مشخص شده که این استیج قرار است میزبان جشنی بزرگ برای کارکنان ...


The post جشن بزرگ افتتاح اپل پارک برگزار می شود [تماشا کنید] appeared first on .