درگیری با خبرنگاران پس از والیبال ایران - استرالیا

خبر ورزشی: در پایان دیدار والیبال ایران و استرالیا در حالی که برخی از خبرنگاران و عکاسان در حال گرفتن عکس دسته جمعی در پایان بازی بودند، توهین فردی از جایگاه خبرنگاران منجر به درگیری شد که با حضور نیروهای یگان ویژه شدت بیشتری گرفت و به زد و خورد هم ختم شد.


در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید


درگیری با خبرنگاران پس از والیبال ایران - استرالیا


'