روزیاتو: از نبرد پرتقالی تا جنگ موشکی؛ نگاهی به عجیب ترین و مهیج ترین جشنواره های تفریحی دنیا

هر ساله جشنواره های زیادی در سرتاسر دنیا برگزار می شود. این جشنواره ها که فرصت خوبی برای استراحت و دور شدن از روزمرگی ملال آور زندگی هستند، میلیون ها نفر را به خود جذب می کنند. بعضی از این ...


The post روزیاتو: از نبرد پرتقالی تا جنگ موشکی؛ نگاهی به عجیب ترین و مهیج ترین جشنواره های تفریحی دنیا appeared first on .