روزیاتو: زنان بزرگی که به جرم زن بودن از شهرت محروم شدند

بعضی مورخین معتقدند همسر آلبرت انیشتین نقش زیادی در شکل گیری نظریه ی نسبیت داشت چون او هم یک ریاضیدان بود. اما به دلایلی، نقش او در این کشف بزرگ هرگز در جایی ثبت نشد و حالا هم هیچ راهی ...


The post روزیاتو: زنان بزرگی که به جرم زن بودن از شهرت محروم شدند appeared first on .