روزیاتو: فرصت های بورسیه دکتری در ژاپن، استرالیا و آلمان ۲۰۱۹

بورسیه ۲۰۱۹ در اختیار همه متقاضیان واجد شرایط (QUALIFIED APPLICANTS) قرار می گیرد. چه کسی واجد شرایط است؟ دانشجویی است که رزومه خوب داشته باشد. رزومه خوب یعنی چی؟ یعنی معدل خوب، پایان نامه جذاب که قابلیت انتشار در ژورنال ...


The post روزیاتو: فرصت های بورسیه دکتری در ژاپن، استرالیا و آلمان ۲۰۱۹ appeared first on .