روزیاتو: معرفی انواع بورسیه های تحصیلی فرانسه: از Eiffel تا Insead

اکثر دانشگاه های فرانسه مورد تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم ایران بوده و مدارک شما پس از دانش اموختگی، معادلسازی می شود. فرانسوی ها مثل نروژی ها و آلمانی ها، بورس های خوبی در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می دهند که برای آشنایی با بورس های فرانسه، به بخش  fund  یا financial aids سایت دانشگاه های این کشور رجوع کنید.


این گزارش روزیاتو، شما را با چندین بورس مطرح فرانسه آشنا می کند.در روزیاتو بخوانید


The post روزیاتو: معرفی انواع بورسیه های تحصیلی فرانسه: از Eiffel تا Insead appeared first on .