زائری: ملک ویلایی دکتر ولایتی وقف اباعبدالله است!

برترین ها: محمدرضا زائری، روحانی و فعال سیاسی با انتشار عکسی از روزنامه کیهان نوشت:


آقای شریعتمداری در روزنامه کیهان امروز نوشته اند که ملک ویلایی دکتر ولایتی وقف اباعبدالله است!


راستش ما که سالهاست مجله خیمه -تن‌ها نشریه تخصصی در باره سیدالشهدا و مجالس حسینی- را منتشر می‌کنیم امسال محرم نتوانستیم مجله را به چاپ برسانیم و زیر فشار بدهی‌ها در آستانه تعطیی و توقف کامل هستیم.


سالهاست در به دریم برای پیدا کردن جایی مستقل و غیر حکومتی که بتوانیم مراسم مذهبی را برگزار کنیم.


اگر می‌شود از شرایط ویژه برخوردار شد و وقف کرد من به عنوان اولین نفر آمادگی خود را برای دریافت تسهیلات - همان طور که آقای ولایتی در یافت کرده اند- اعلام می‌کنم و همان روز هم به محضر می‌روم و وقفنامه را ثبت خواهم کرد.


از آقای شریعتمداری هم متواضعانه و مصرانه خواهش می‌کنم موضوع را با همین جدیت پیگیری کنند و باقیات صالحات فراوان برای ترویج شعایر حسینی از خودشان باقی بگذارند.


زائری: ملک ویلایی دکتر ولایتی وقف اباعبدالله است!

'