طعنه سنگین خداداد عزیزی به کعبی

[unable to retrieve full-text content]نظر خداداد عزیزی درباره حسین کعبی هنگام دیدن عکس این بازیکن را ببینید.