عصبانیت کاربران از حرف‌های وزیر کار درباره تحریم‌

برترین‌ها: محمد شریعتمداری، وزیر کار با حضور در اجلاس سده (یکصدمین سالگرد تاسیس) سازمان بین المللی کار و انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تضییع حقوق کارگران و به خطر افتادن اشتغال ایرانین، در توئیتر نوشت:
شریعتمداریبعد از این توئیت، کاربران از ناکارآمدی وزیر در عمل به وعده‌های خود و عدم توانایی در سر و سامان بخشیدن به وزارتش انتقاد کرده و با اشاره به دامادش که به اتهام سنگین فساد مالی در دادگاه در حال محاکمه است، نوشتند:
شریعتمداری


شریعتمداری


شریعتمداری'