مجلس آمریکا به دنبال ارزش‌گذاری داده کاربران در شرکت‌های فناوری است

دو نماینده مجلس آمریکا در پی تصویب طرحی هستند که غول هایی مثل فیسبوک و گوگل را به افشای ارزش مالی داده های هر کاربر ملزم می سازد. با افزایش ارزش داده ها در سال های اخیر، مشخص شدن نحوه ...


The post مجلس آمریکا به دنبال ارزش‌گذاری داده کاربران در شرکت‌های فناوری است appeared first on .