پرداخت تسهيلات از خط اعتباری قرارداد ايران و ايتاليا/بازپرداخت تسهیلات به صورت یورو

به گزارش ،حميد قنبری معاون اداره تامين اعتبارات ارزی بانک مرکزی در گفتگوی خبری شبکه يک سيما درباره قرارداد تامين مالی 5 ميليارد يورويی ايران و ايتاليا گفت: شرايط دريافت تسهيلات از اين خط اعتباری بهتر از صندوق توسعه ملی است.


وی تصریح کرد: بخش دولتی، خصوصی و عمومی می توانند از اين خط اعتباری استفاده کنند و به صنعت خاصی نيز تعلق ندارد.


این مقام مسئول گفت: متقاضيان برای استفاده از اين تسهيلات می توانند به بانک های عامل صنعت و معدن وخاورميانه مراجعه کنند.


وی بیان کرد: بانک های ديگر نيز به زودی وارد چرخه پرداخت اين تسهيلات می شوند.


قنبری افزود: بخش دولتی برای استفاده از اين خط اعتباری نيازمند مجوز شورای اقتصاد و بخش خصوصی براساس اولويت طرح نيازمند تاييد وزارتخانه مربوط است.


وی گفت: متقاضيان دريافت اين تسهيلات با بانک های ايران طرف هستند و وثايق خود را در اختيار اين بانک ها قرار می دهند و بازپرداخت آن به صورت يورو است.


معاون اداره تامين اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفت: اين تسهيلات برای طرح های خودگردان استفاده می شود.


انتهای پیام/