پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲)

پرسشنامه  استاندارد خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲) پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی، توسط فابر و اوگین (۱۹۹۲) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۷ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اگر در انتهای دوره پرداخت ام پولی برایم باقی مانده باشد، باید آن را خرج کنم.) به...


نوشته پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲) اولین بار در مادسیج پرسشنامه و آزمون روانشناسی پدیدار شد.