پروژه جدید گوگل مکالمه به زبان خارجی با صدای کاربر را میسر می‌سازد

گوگل با تکیه بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به همه کاربران امکان صحبت کردن به زبان های خارجی و با صدای خودشان را هدیه می کند. کمپانی های بزرگ فناوری تا کنون موفق به توسعه ابزارهای نسبتا دقیق و ...


The post پروژه جدید گوگل مکالمه به زبان خارجی با صدای کاربر را میسر می‌سازد appeared first on .