گيلان پرباران ترين و خراسان جنوبی کم باران ترين استان کشور

گيلان پرباران ترين و خراسان جنوبی کم باران ترين استان کشوربه گزارش به نقل از صدا و سیما،از ابتدای سال آبی جاری تا کنون گيلان با 344 ميليمتر بارش و خراسان جنوبی با يک ميليمتر بارش پرباران ترين و کم باران ترين استان های کشور گزارش شدند.


ميانگين بارش سايراستان ها به اين شرح است:


آذربايجان شرقی 76 ميلی متر، آذربايجان غربی 91 ميلی متر، اردبيل 99 ميليمتر، اصفهان 6 ميليمتر، البرز 56 ميلی متر، ايلام 74 ميليمتر، بوشهر 64 ميليمتر، تهران 35 ميليمتر، چهارمحال بختياری 72 ميليمتر، خراسان رضوی 12 ميلی متر، خراسان شمالی 36 ميلی متر خوزستان 38 میلی متر ، زنجان 47 ميلی متر، سمنان 7 ميلی متر و سيستان و بلوجستان 2 ميلی متر ثبت شده است.


همچنين ميانگين بارش از ابتدای سال آبی تا کنون در استان فارس 40 ميلی متر وقزوين 53 ميلی متر، قم 7 ميلی متر، کردستان 97 ميلی متر، کرمان 8 ميلی متر، کرمانشاه 86 ميلی متر، کهگيلويه و بويراحمد 85 ميلی متر، گستان 172 ميلی متر و لرستان 82 ميلی متر، مازندران 266 ميلی متر، مرکزی 21 ميلی متر، هرمزگان 24 ميلی متر همدان 57 ميلی متر و يزد سه ميلی متر گزارش شده است.


به اين ترتيب ميزان ورودی آب از ابتدای سال آبی به 177 سد کشور 4 ميليارد و 740 ميليون متر مکعب بود که 33 درصد نسب به زمان مشابه کاهش دارد و ميزان خروجی آب از اين تعداد سد از ابتدای سال آبی 7 ميليارد و 680 ميليون متر مکعب ثبت شده که شش درصد کاهش را نشان می دهد.


به اين ترتيب حجم مخزن 177 سد کشور هم اکنون 20 ميليارد و 380 ميليون متر مکعب آب دارد که 14 درصد نسبت به زمان مشابه کمتر است.


ظرفيت کل مخازن سدهای کشور 50 ميليارد متر مکعب است که هم اکنون 41 درصد آن پر شده است.


انتهای پیام/